Årsmøte 2017

Nedenfor finner du innkalling til årsmøte 26. februar. Årsmøte finner sted etter søndagsmøte på Øya videregående skole.

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Forslag til vedtak: Godkjennes
 2. Valg av ordstyrer
  Forslag til vedtak: Tarjei Løvik
   
 1. Valg av referent
  Forslag til vedtak: Silja B. Nielsen
 2. Valg av underskrivere til årsmøteprotokollen
  Forslag til vedtak: Forsamlingens styre gis fullmakt til å underskrive protokollen
 3. Presentasjon og godkjenning av årsmelding for 2016
  Presenteres av styreleder Tarjei Løvik
 4. Presentasjon av regnskap 2016
  Presenteres av kasserer Jens Ljøkjell
 5. Budsjett 2017
  Presenteres av styreleder Tarjei Løvik
 6. Valg av styre, valgkomité og revisor

  Forsamlingens styre:

  Styremedlemmer på valg er Silja Birkeli Nielsen og Tarjei Løvik
  Varamedlemmer på valg er Marit Altin Ljøkjell og Maria Vingen Hugdal

  Valgkomité:

  Medlemmer på valg er Knut Ole Østertun og Tone Birgitte Bjørseth

  Revisor:

  Medlem på valg er Ole Johannes Hindenes
 7. Samtale om arbeidet
 • Antall visninger218 ganger
Til toppen