Utsendelsesfest for Marit, Sondre og Ellie Hugdal

Marit, Sondre og Ellie Hugdal reiser til Mongolia som utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i mars 2018. Du er hjertelig velkommen til å delta på utsendelsesfesten som holdes søndag 18. februarØya vgs. Kl.16.00.

 

Tale av Rolf LAvik

Sang av: Tone Birgitte Bjørseth og "Kar Sang"

Bevertning

 

Arrangør: Misjonsfelleskapene i Flå

Kollekt

I desember måtte vi avlyse møter grunnet pandemien og i januar er møtene avlyst. Vi beklager dette.

VÅR 2021 - PROGRAM OG AVLYSTE MØTER

Grunnet strenge smitteverntiltak, må vi avlyse de første møtene våren 2021. Vi håper at restriksjoner og smittesituasjon er bedre i slutten av februar og håper på en god oppstart den 21. februar.

Møte 23. august - avlyst

Øya VGS som har elever fra hele landet, har varslet oss leietakere om at de kjører en restriktiv praksis de første 14 dagene i skoleåret. Det innebærer at vi som leietakere ikke får bruke lokalene. Møtet den 23. august må derfor avlyses. Fra og med 6. september, håper vi å være tilbake i normal møteplan.
Hilsen Styret

AVLYST MØTE 15. MARS 2020

Styret i Flå Misjonsforsamling har i dag blitt enige om å avlyse søndagens møte (15. mars).
Dette gjøres da myndighetene har innført strenge restriksjoner og skoler m.m. er stengt for å begrense spredningen av koronavirus.
Se egen sak, vedr. tiltak i NLM.

Det blir vist gudstjeneste på NLM.no søndag 15. mars kl. 11:00
https://www.facebook.com/events/1702552419887082/

Utsendelsesfest for Marit, Sondre og Ellie Hugdal

Marit, Sondre og Ellie Hugdal reiser til Mongolia som utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i mars 2018. Du er hjertelig velkommen til å delta på utsendelsesfesten som holdes søndag 18. februar på Øya vgs. Kl.16.00.

Fellesskapskonferansen Kropp 2018

Bli med på fellesskapskonferansen Kropp 26. - 28. januar 2018.
En konferanse til inspirasjon og dyktiggjøring av misjonsfellesskap som vil leve ut Jesus i hverdag og helg.

Årsmøte 2017

Nedenfor finner du innkalling til årsmøte 26. februar. Årsmøte finner sted etter søndagsmøte på Øya videregående skole.
Til toppen